Kalite Politikamız

Global Yapı İnşaat; altyapı, üstyapı inşaatları ve yapı bileşenleri üretiminde tasarıma, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa etme teknik ve sanatının gereklerine uyar bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri, ürün ve üretimde kullanmayı ilke edinmiştir.

Tüm çalışanların etkin katılımıyla, müşteri ihtiyaç ve imkanlarını dikkate alarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanır. İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirir.

İş tesliminde sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktadır. Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanır, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımdan kaçınmaz. Yönetim sistemini sürekli iyileştirir.Büyük çabalar ile kazanılan firma itibarının sürekliliğinin sağlanması ve daha ileri bir düzeye getirilebilmesi için, kalite anlayışından ödün vermeden işleri bir kerede doğru ve zamanında yapmak. Her zaman her yerde aranılan, tercih edilen bir şirket olmak için daha çok çalışmak, işverenin ve müşterinin gereksinim ve beklentilerini zamanında tespit ederek bunları karşılamak.

Tüm bunları yaparken konusunda lider, gelişime açık, yenilikçi kimliğini geliştirmeyi, sektördeki rekabette Global Yapı kalitesini sürdürmeyi hedefler.

Çevre Politikası

Global Yapı İnşaat yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere, kendiliğinden tabi olduğu şartlara uyarak altyapı, üstyapı inşaatları ve yapı elemanları üretiminde havanın, suyun ve toprağın kirlenmesinin önlenmesi için gerekli kaynaklarını kullanmaya özen gösterir.Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfın önüne geçer. Tasarımda ve üretimde bilinçli personel kullanarak çevre değerlerinin korunmasına ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına, sürekli gelişme ve ilerleme anlayışı içerisinde katkıda bulunur.

Gelecek kuşaklardan ödünç aldığımız çevremizin korunması konusunda ülke çapında önder olmak ve bu konuyla ilgili çalışmalara katkıda bulunmak için her türlü gayretin içinde yer alır.

İSG Politikası

Global Yapı İnşaat yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyarak iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemleri alır. Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini, kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını ve mevcut tehlikeli ortamların engellenmesini sağlar. Ürün ve müşteri kadar çalışanlarının memnuniyetini, sağlık ve güvenliklerine özen göstererek sağlamak, Global Yapı İnşaat ‘ın “önce güvenlik, önce insan” anlayışıdır.

Başa dön
× WhatsApp Destek Hattı